Reserva de biosfera


El mes d’octubre de 1993 Menorca es declarada reserva de biosfera per la UNESCO. Aquesta declaració internacional, impulsada pel Consell Insular de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis, significa el reconeixement dels valors naturals singulars de Menorca, amb una diversitat biològica representativa de molts dels ecosistemes típics de la Mediterrània.
A més, la UNESCO va tenir present el valuós patrimoni artístic i cultural dels menorquins, fruit d’un llegat històric ple d'episodis notables. Els bens etnològics i monumentals són el testimoni de la cultura autòctona, amb la influència de diferents cultures al llarg dels segles.

La UNESCO distingeix com a reserves de biosfera aquells territoris del món que aconsegueixen una activitat econòmica integrada mitjançant l’ús racional dels recursos. La UNESCO ha seleccionat 621 Llocs que pertanyen a 117 països diferents com a reserves de biosfera. Una Reserva de Biosfera ha de contenir uns valors naturals molt importants, però, a més una reserva ha de ser un lloc a on es cerquin vies de conciliació entre la conservació de la biodiversitat amb un ús sostenible dels recursos naturals. És la filosofia del desenvolupament sostenible, que promou el Consell Insular per tal de comptabilitzar un creixement socioeconòmic ordenat amb la conservació dels valors mediambientals.

Les reserves de biosfera han de comptar amb uns valors naturals de certa importància que les facin representatives d’un dels grans sistemes naturals del planeta. Han de comptar amb uns espais formalment protegits i amb una planificació del territori que garanteixi la seva conservació en el futur. A més, les reserves han de comptar amb una administració pública que es responsabilitzi del funcionament de la reserva i uns mecanismes de participació ciutadana que permetin que la societat sigui consultada abans de prendre les decisions. Més del quaranta-cinc per cent del territori menorquí avui està protegit gràcies a diverses formules de protecció, com ara la Llei d’espais naturals de les Illes Balears, la LECO i la Xarxa Natura2000 de la UE, les quals garanteixen la seva preservació i eviten agressions paisatgístiques. Així l’estructura de la Reserva de Biosfera de Menorca està formada per una zona nucli, que és el “Parc Natural de s’Albufera des Grau” i la seva zona d’influència. (veure zonificació)

En segon lloc, hi ha les 18 zones declarades àrees naturals d'especial interès (ANEI), que permeten usos i activitats compatibles amb la naturalesa i que no malbaratin la riquesa ecològica i paisatgística, d’acord amb els corresponents plans especials d’ordenació dels recursos naturals.
Finalment, tenim la resta de l'illa, que compleix la funció de zona de transició i desenvolupament de les activitats humanes.

 

Pla de desenvolupament sostenible

________________________________


Després de l'obtenció de la declaració de Menorca com reserva de biosfera, el Consell de Menorca impulsà la redacció del Pla de desenvolupament sostenible de l'illa (PDS), que es finançà amb fons del Programa Life de la Unió Europea. Aquest document fixa l'estratègia global per a Menorca i defineix un model de desenvolupament que integra les activitats socioeconòmiques en un medi ambient i un territori ordenats.
 

En definitiva, el PDS neix amb la voluntat de fer compatible el desenvolupament econòmic al qual té dret qualsevol poble; açò sí, des de la fidelitat i el respecte al patrimoni natural i cultural que li són propis.

El Consell Insular entén que gaudir de la consideració de reserva de biosfera no condiciona els menorquins a convertir-nos en una reserva natural en la qual la naturalesa, per si mateixa, sigui el centre de protecció, estudi i conservació com a espai verge. Tot al contrari: ser reserva de biosfera ens condiciona a continuar (i a millorar, segon els casos) l'harmonització de la vida natural i la vida social que, des de la prehistòria, han tingut lloc sobre la nostra geografia.
 
L'any 2013 va ser un moment important per Menorca ja que es celebrà el vintè aniversari de la declaració de Reserva de Biosfera per la Unesco.
 


Per saber-ne més :
 

www.biosferamenorca.org
 
 
 

Patrocina:
Unión Europea   Gobierno de España   CAIB   CIME   Menorca Reserva de Biosfera

© Associació Leader
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar