Organització de l'Entitat  L’Associació leader Illa de Menorca està integrada, per representants de les 8 corporacions locals de l’illa de Menorca, un representant del Consell Insular de Menorca, un representant del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), membres del sector privat i associatiu a més d’altres entitats i grups socials, culturals i ambientals d’interès de l’illa.

D’aquesta manera es garanteix una representació equilibrada i legitimada del model econòmic insular emmarcat en l’àmbit de Reserva de la Biosfera, on el desenvolupament sostenible i la conservació dels recursos naturals i paisatgístics és una prioritat estratègica.

Actualment, l'Associació Leader Illa de Menorca està integrada per un total de 44 socis:


 

             
 
Ajuntament
d'Alaior
 
Ajuntament
dEs Castell

Ajuntament
dEs Migjorn Gran
 
Ajuntament
de Ferreries

Ajuntament
de Maó

Ajuntament
de Sant Lluís
 
 
     
     
         
     
     
 
             


 
Òrgans de govern i d’Administració

  • L'Assemblea General
És l’òrgan sobirà de l’Associació. Està integrat per tots els seus socis i i constitueix l’òrgan fonamental de participació i representació.
 
  • El Consell Rector

És l’òrgan de govern, gestió i representació de l’Associació d’acord amb els criteris, directrius i resolucions de l’Assemblea General. Els seus membres són elegits directament per l’Assemblea General.
Està integrat per set membres: el president, el vice-president, el secretari,el tresorer i tres vocals, mantenint en la seva composició la proporció públic- privat, d’acord amb la legislació vigent.

 

  • Els comitès de desenvolupament

L'associació comptarà amb dos comitès de desenvolupament (Rural / Pesquer),  formats per membres de l'associació.
Les entitats públiques no podran estar representades en més del 50% dels seus membres, i les seves funcions seran la que  delegui el Consell Rector
 

  • La Intervenció (RAF)

Per a la gestió del LEADER, l’Associació ha nomenat el Consell Insular de Menorca, en els seus Estatuts, com a responsable administratiu i financer, amb capacitat per gestionar fons públics.
 

  • L'Equip tècnic de l'Associació
Està format per el Gerent, un tècnic econòmic, una tècnica de gestió i una auxiliar administrativa
L'equip tècnic és l’encarregat de la gestió técnica i administrativa del grup.

Les seves tasques principals són:
- Preparar, tramitar i gestionar les convocatòries d’ajudes, segons el pla estratègic de desenvolupament local aprovat i la normativa aplicable a la iniciativa comunitaria.
- Assessorar els posibles beneficiaris, promocionar i fer difusió del programa de desenvolupament local.
- Gestionar els expedients d’ajuda.
- Desenvolupar totes les tasques tècniques i administratives necessàries per al bon funcionament del grup. 

 
 
 
 

Patrocina:
Unión Europea   Gobierno de España   CAIB   CIME   REDR

© Associació Leader
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar