Participació


Participació en el disseny de l'estratègia de desenvolupament local de Menorca

Es realitza de diferents formes.

D'una banda, els actors rellevants i coneixedors del territori participen a través d'entrevistes, taules de treball o fòrums.

Per altra banda, la ciutadania menorquina pot fer les seves aportacions a través dels canals de participació creats per a tal fi en el següent enllaç (PARTICIPA).
 Entrevistes

L'equip tècnic encarregat per a la redacció de l'estratègia de desenvolupament local participativa de Menorca ha començat una ronda d'entrevistes personals a diversos actors claus del territori, que es caracteritzaran per tenir un gran coneixement de l'illa, d'un municipi o d'un sector de activitat, etc. Es tracta de persones que tenen informació de primera mà sobre els temes pels quals han estat escollits.

La finalitat de les entrevistes és la d'obtenir una primera aproximació a les diferents àrees i temes que conflueixen en l'actualitat social i econòmica de l'illa per així, juntament amb l'estudi de les diferents variables estadístiques, obtenir una imatge més clara de la realitat del territori.

Taules de treball temàtiques

Continuant amb el procés participatiu per a l'elaboració del diagnòstic actual de Menorca i el disseny del conseqüent pla d'acció, s'han celebrat una sèrie de taules de treball temàtiques en les que es proposen i debaten les propostes d'actuació que ha de contemplar aquesta estratègia.

- Sector primari.
- Medi ambient.
- Patrimoni i cultura.
- Activitats econòmiques i empleabilidad.
- Benestar i serveis socials
 JORNADA DE PARTICIPACIÓ
- DAFO provisional de la Estratègia Territorial

- Cuestionari sobre les Actuacions Estratègiques

    


 
 
 

Patrocina:
Unión Europea   Gobierno de España   CAIB   CIME   REDR

© Associació Leader
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar