Projectes propis


L'associació LEADER Illa de Menorca té entre els seus objectius, l'impuls de projectes pròpis, dirigits a la dinamització i desenvolupament econòmic de les zones rurals de menorca.

MENORCA AL PLAT

1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

1.1 Àmbit geogràfic. Localització territorial del projecte.
El projecte té un àmbit geogràfic ben definit que és l’illa de Menorca, incloent a ser possible tots els seus vuit municipis.

1.2 Antecedents. Justificació del projecte. Experiència i formació del sol·licitant amb l’activitat.
a) El grup d’acció local Leader illa de Menorca ja ha subvencionat i també participat a diferents projectes de promotors i de cooperació, com els següents que citam breument:
web AgroXerxa. IME-Obsam. 2015-2016 http://agroxerxa.menorca.es/
Exp. Arbres d’Algendar. Caritas de Menorca. 2014-2015
http://www.caritasmenorca.org/proyecto/arbres-dalgendar/
http://www.arbresalgendar.com/ca/index.php
Bon Profit. Educant menjant. Consorci Mestral-GOB Menorca. 2012-2014 Introducció dels menjars ecològics als menjadors escolars de Menorca.
Acords de custòdia agrària. GOB Menorca. 2011-2012 Ha possibilitat la Xarxa de finques amb Acord de Custòdia Agrària de Menorca, amb Acord signats amb 27 explotacions agràries o ramaderes de Menorca.
https://www.gobmenorca.com/custodiaagraria
Projecte de cooperació “GUSTUM descobreix els productes de la terra”, 2011-2014. projecte de cooperació coordinat per grup Leader Ponent (abans Leader Urgell-Pla d’Urgell), que va incloure accions comunes als gals de Catalunya, País Basc i Menorca, com ara actes de promoció i divulgació; assistència a Fires, una plana web, uns audiovisuals amb entrevistes als principals interlocutors, sessions divulgatives, intercanvis d’experiències, grups de treball intersectorials, etc. https://www.gustum.org/
Guia de varietats locals. APAEM Ass. Prod. Agricultura Ecològica de Menorca. 2009
http://agroxerxa.menorca.es/documents/documents/2810docpub.pdf

2 OBJECTIUS

2.1. Objectius generals
• Potenciar el producte de temporada i/o ecològic i/o de proximitat (kilòmetre zero)
• Afavorir l’alimentació sana principalment dins el Projecte Educatiu dels centres escolars i/o la planificació nutricional dels centres geriàtrics (de titularitat i/o amb gestió pública o concertada)
• Formar i conscienciar als responsables de la planificació nutricional per escollir una alimentació sostenible, sana, equilibrada
• Demostrar que l’aposta per productes de temporada, ecològics, sostenibles, del mateix territori aconsegueixen millorar la salut dels ciutadans/es de l’illa de Menorca

2.2. Objectius específics. Caràcter Pilot.
1. Governança. Establir espais de coordinació i de governança entre productors, comercialitzadors i establiments públics (principalment menjadors escolars i/o residències geriàtriques).
2. Millorar la formació en la nutrició sana dels responsables i del personal de cuina; Promoure dietes sostenibles i nutricionalment saludables als centres públics educatius i de la tercera edat. Perfeccionar les racions en funció de l’edat de l’alumne, etc
3. Sensibilització a la població en general dels temes de justícia i sobirania alimentaria global
4. Afavorir la implantació de productes agrícoles locals sostenibles i limitar l’ús massiu d’aliments ultraprocessats als establiments públics (principalment menjadors escolars i/o residències geriàtriques).
5. Foment d’accions que facilitin la comercialització de productes agraris, ramaders i forestals sostenibles i saludables, a través de cadenes curtes.
6. Planificar la logística dels productes de temporada/ calendari escolar
7. Assegurar l’equitat social i econòmica: bancs d’aliments, menjadors escolars d’estiu, Economia Social Solidària, Guia alimentària per la família
8. Lluitar per per a mitigar les conseqüències del canvi climàtic. Reduir el malbaratament d’aliments. Mesurar la petjada de carboni.
 
3 ACTUACIONS

Descripció de les activitats que es proposa realitzar.

a) Campanya de conscienciació principalment a escoles, menjadors escolars i/o centres geriàtrics de la importància de consumir producte local de temporada i/o sostenible i/o de proximitat.

b) Coordinar la logística entre productors, elaboradors als menjadors escolars i/o als centres geriàtrics i entitats públiques (consumidors als menjadors col·lectius):
1- Recuperar productes i receptes de temporada
2- Millorar canals eficients de comercialització

c) Consensuar els calendaris i els cicles de producció amb les condicions de la demanda de productes locals sostenibles i de temporada

d) Establir acords de comercialització de productes locals entre productors, comercialitzadors i organismes públics (especialment escoles, menjadors escolars i/o centres geriàtrics). Aquests acords inclouen i preveuen uns reconeixements als productors que es comprometin a aportar les dades necessàries i signin els compromisos pertinents en relació al seguiment i l’avaluació dels canvis introduïts a l’alimentació que s’hauran de quantificar en funció d’unes característiques establertes per algun producte (hortalisses, carn, peix, etc.) com ara: facilitar la sistematització del procés per a fer-lo demostratiu, en relació a la qualitat, la temporalitat, la quantitat, el preu, la reducció del rebuig, etc.

e) Establir i signar uns compromisos relacionats amb l’avaluació (abans, durant i al final del projecte)
1) Estadístiques de les xifres de consums, quantitats i qualitats. Traçabilitat dels productes
2) Sistematització del procés
3) Compromisos quantificables, tals com les reduccions de consums: a) productes poc saludables i/o ultraprocessats; b) pastisseria industrial; c) begudes ensucrades; d) productes amb oli de palma; e) congelats de baixa qualitat; f) reduir el malbaratament d’aliments, etc. 

4 PRESSUPOST

Pressupost de despeses


1 Honoraris 3.000,00€ 
2 Assistències tècniques 52.000,00 € 
3 Serv.realit. altres empreses: materials difusió 2.000,00 € 
4 Serveis realit. altres empreses coordinació: 5.000,00€
3 Desp. Generals 3.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST 2018-2021 65.000,00 €


MEMÒRIA DEL PROJECTE

ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURES MÒBILS DE SUPORT A L'ORGANITZACIÓ DE FIRES I ESDEVENIMENTS EQUINS A MENORCA

 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Àmbit geogràfic. Localització territorial del projecte.

La localització territorial de les inversions que es proposen en el projecte es l’illa de Menorca.
El projecte vol donar suport a les diferents activitats que es realitzin entorn del món del cavall per les diferents associacions o col•lectius implicats.


Antecedents. Justificació del projecte.
Les organitzacions de l’illa sempre han donat suport a aquestes actuacions referides al món equí amb els objectius de promoció i preservació del cavall menorquí, com a raça autòctona, mitjançant el foment d’activitats de qualitat que posin en valor aquesta raça, entre les mesures que s’adopten per part de les administracions es troba la de donar suport a les fires i esdeveniments que promoguin aquests esdeveniments.

El cavall menorquí és un cas típic de raça molt antiga, que ha aconseguit a través dels segles, mantenir-se com a raça ben diferenciada i que es manté fortament arrelada a la cultura i les tradicions de l’illa de Menorca. Gràcies a la seva participació des de fa més de dos-cents anys a les festes tradicionals s’ha mantingut viu en la cultura illenca, tant en l’agrícola, com en l’àmbit més cultural, al contrari que altres races autòctones de les Balears, com pot ser, per exemple, el cavall mallorquí.

L’arrelament del cavall a la cultura menorquina, i concretament a les festes populars, va suposar que a pesar del seu paper en l’activitat productiva, casi va desaparèixer de l’activitat al camp.
El reconeixement de la raça va suposar un impuls al món equí a Menorca.

Gràcies a aquest reconeixement s’ha pogut iniciar una nova activitat en el camp com és la cria equina. La forta tradició equina de Menorca i la participació com a peça clau de les festes populars, juntament amb l’esmentat reconeixement de la raça autòctona i la fixació de les seves característiques, ha produït la progressiva demanda d’aquests animals, tant a l’interior de l’illa com a fora de Menorca; i ha ocasionat que actualment l’objectiu principal de les ramaderies de cavall menorquí sigui la venda de cries, activitat a la qual han donat suport les diferents administracions i a la qual es vol continuar recolzant mitjançant actuacions i mesures en els principals esdeveniments i fires organitzats o amb participació important del món equí, per tal de donar difusió i contribuir a la promoció i posada en valor del cavall menorquí com a raça autòctona de l’illa.


EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CAPS A MENORCA

Any      SECTOR EQUÍ (Caps)
2000          1.620
2005          2.541
2011          3.358
2013          3.923

Dins les diverses dificultats que es presenten a l’hora d’organitzar esdeveniments equins (ex. La Fira del Cavall), el Grup ha detectat com una de les dificultats principals és que a Menorca no hi ha nombre suficient d’estables mòbils per tots els cavalls que hi vulguin participar.
Això fa que alguns no poden assistir-hi per manca d’espai.
A més dels estables mòbils, hi manca també una infraestructura on poder realitzar exposicions o mostres en qualsevol època de l’any, protegida de les inclemències del temps.


Objectius generals i específics. Caràcter Pilot.

El principal objectiu del present projecte és la realització d’accions de suport als diferents esdeveniments que es realitzen a Menorca entorn del món del cavall, recolzant a tots el col.lectius en les seves diferents modalitats, ja siguin cavalls per concursos de morfologia, de doma clàssica, de salt o fins i tot pels trotons.

Amb aquest projecte es pretén facilitar un espai adequat per desenvolupar aquestes activitats amb l’adquisició d’estables mòbils per tal que els animals tinguin les condicions de seguretat i benestar requerides per la legislació vigent i d’un pavelló desmuntable amb unes dimensions suficients per la realització de les exposicions o mostres d’animals.

Cal dir, que a la darrera edició de la Fira del cavall i XXII Concurs morfològic, celebrats a Es Mercadal, es comptava amb més de 160 cavalls, ajuntant totes les modalitats que s’hi concentraven. La Fira és un esdeveniment fixe en el calendari menorquí i augmenta de participants i visitants, any rere any. En aquesta darrera va ser visitada per unes 8.000 persones i amb una concentració de 4.000 visitants en el moment de major afluència.

També s’ha organitzat per primera vegada a Menorca el Concurs Morfològic de Balears de cavalls de pura raça espanyola, amb la intenció de que també sigui un acte fixe al calendari.


Descripció de les activitats que es proposa realitzar.

Les activitats proposades són dues:

 

  • Adquisició de 84 estables mòbils de concurs (tipus boxes) de 3x3m, repartits en 14 mòduls de 6 boxes esquena contra esquena, incloent l’estructura de coberta i la coberta de lona. Marc de ferro galvanitzat en calent i plàstic rígid. Estructura modular i desmuntable sense necessitat de condicionar el terra. Coberta de lona reforçada de 660grs/m2 amb sistema d’amortiment d’impactes de pluja.
     
  • Adquisició d’un pavelló desmuntable o carpa modular de 600m2 (60x10) amb sostre i laterals de lona de PVC blanca i ignifuga (norma M2).
     

 
Pressupost de despeses

TOTAL INVERSIÓ 118.709,96€ + IVA = 142.610,05€
Intensitat de l'ajuda 90%

 
 
 
 
 
 

Patrocina:
Unión Europea   Gobierno de España   CAIB   CIME   REDR

© Associació Leader
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar